handenhuis3
Elke zorg gaat uit van de individuele zorgvraag. U als cliënt bepaalt samen met de zorgverlener wanneer u zorg nodig heeft en de inhoud van het zorgplan. Zo houd u zelf de regie in handen.

Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Ouderenadvies; ondersteunen van ouderen die steeds meer problemen hebben of steeds meer moeite hebben om deze op te lossen en daardoor geen vat meer hebben op de inrichting van hun leven. Samen een passende oplossing vinden zodat u de regie uw leven vast kunt houden en blijven deelnemen aan de maatschappij.
   
 • Persoonlijke verzorging; ondersteuning bij het in en uit bed komen, aantrekken van steunkousen, aan- en uitkleden en/of douchen, scheren, etc. Ook leren we u eenvoudige handelingen weer zelf te doen. Bijvoorbeeld met behulp van innovatieve hulpmiddelen. Zo bent u minder afhankelijk van anderen;
   
 • Verpleging; wondverzorging, stomazorg, hulp bij medicatiegebruik, zoals oogdruppelen, medicatietrouw, injecteren, diabeteszorg, katheterverzorging.
   
 • Adviseren/coachen; stimuleren en adviseren tot zelfredzaamheid en omgaan met de beperking, ergonomisch advies bij het gebruik van hulpmiddelen, structureren van de dagelijkse bezigheden. Dus aanwijzingen geven hoe u uw zelfredzaamheid kunt vergroten. Het positief stimuleren van de zelfstandigheid. Hulp bij het leren omgaan met uw beperking, ook voor uw omgeving.
   
 • Thuisbegeleiding is een vorm van persoonlijke begeleiding. Als er problemen zijn op bijvoorbeeld het gebied van het organiseren van het huishouden, het leren omgaan met geld, het hervinden van een dagstructuur of het leren omgaan met een beperking of handicap, kan een beroep gedaan worden op thuisbegeleiding.
   
 • Gezelschap voor een dementerende partner of familielid. Ook bij psychiatrische problemen kan thuisbegeleiding helpen. We werken er samen met u aan om het dagritme of de huishoudelijke structuur terug te brengen.
   
 • Ondersteuning bij het doen van de administratie. Hulp bij het nemen van besluiten/het maken van keuzes. Hulp bij het plannen en uitvoeren van de huishouding.
   
 • Pedicure en medische pedicure behandelingen.Voor al uw voetproblemen.
   

Reacties zijn gesloten.