handen3

 

Als ouderenadviseur geeft Resi Hofstra ondersteuning aan ouderen die steeds meer problemen hebben of steeds meer moeite hebben om deze op te lossen en daardoor de grip op de inrichting van hun leven kwijt raken. Samen zoeken zij naar een passende oplossing zodat u de regie over uw leven vast kunt houden en blijft deelnemen aan de maatschappij.

Wij bieden hulp bij chronische zieken, dementie, NAH, CVA, Diabetes, Stomazorg, Longziekten, na een TIA, Alzheimer, dementie.

Wij bieden ondersteuning bij het in en uit bed komen, aantrekken van steunkousen, aan- en uitkleden en/of douchen, scheren, etc. De persoonlijke verzorging.
Daarbij leren we u eenvoudige handelingen weer zelf te doen, wanneer dit mogelijk is. En eventueel met hulp van innovatieve hulpmiddelen en domotica.

Naast de persoonlijke verzorging zijn wij bevoegd en bekwaam om diverse verpleeg-technische handelingen te verrichten. Zoals wondverzorging, injecteren, blaasspoeling, catheriseren, medicatie toedienen. En is Resi Hofstra bevoegd pedicure en in 2016 medisch pedicure.

 
 
 
Enkele praktische voorbeelden van verleende zorg;

Een cliënte kreeg maaltijden van de WMO voorziening Tafeltje Dek Je maar was niet tevreden over de kwaliteit en de smaak. Haar hobby was eten koken. Na een indicatiestelling kreeg mw. 1 keer per week 2 uur voor begeleiding om structuur aan te brengen in de maaltijdvoorziening.
Met een zorgplan en begeleiding op maat zijn er doelen gesteld. Het resultaat is dat de cliënte nu 4 x per week zelf een maaltijd kookt en de boodschappen haalt.

Een cliënt had een indicatie voor persoonlijke verzorging. Vooral douchen was moeizaam. Met hulp van Zorg-in-Zet is er een zorgplan gemaakt en de woning gedeeltelijk aangepast. Er zijn meerdere hulpmiddelen ingezet zoals een douchestoel, handgrepen, domotica etc. En praktisch advies bij het bepalen van de toilethoogte en het plaatsen van een douche. Het resultaat is dat de zelfredzaamheid verbeterd is.

Een cliënt had, na herstel in een revalidatiecentrum, thuis hulp nodig. Zorg-in-Zet levert dan de noodzakelijke en praktische hulp, zoals persoonlijke verzorging met een vaste zorgverlener. Daarnaast werd er, samen met de cliënt, een inventarisatie gemaakt van de zorgbehoeften om thuis te kunnen blijven wonen. Een zorgplan voor additionele hulp, zoals maaltijdvoorziening, aanpassing in de leefomgeving en huishoudelijke hulp.

Reacties zijn gesloten.