box1

In uw gemeente en bij uw zorgverzekeraar kunt u informatie krijgen over de indicatie en de vergoedingen. U kunt de zorg laten regelen (ZIN) of u kunt zelf uw zorg inkopen (PGB).

Het kan zijn dat uw indicatie niet toereikend is om de zorg te krijgen die u wenst. U kunt in een dergelijk geval bij Zorg-in-Zet extra zorg inkopen, Particuliere zorg. Gebaseerd op de persoonlijke situatie en zorgvraag wordt er een offerte opgesteld, zodat u meteen duidelijkheid heeft over de te verwachten kosten. Voor particuliere thuiszorg wordt er 21% BTW berekend. Het aantal uren word overzichtelijk bijgehouden en aan het einde van de maand ontvangt u een factuur van de verleende zorg.

Het tarief voor de pgb en particulieren is exclusief reiskosten à € 0,19 per kilometer. Ook dient de reistijd voor de helft te worden vergoed wanneer de afstand groter is dan 20 kilometer. Binnen een afstand van 5 kilometer is geen reistijd en kilometervergoeding verschuldigd.

De diensten van Zorg-in-Zet kunnen dus betaald worden uit: zorg in natura (ZIN), persoonsgebonden budget (PGB) en particulier (zonder indicatie, uit eigen middelen). De leveringsvoorwaarden en referenties zijn ter inzage.

Reacties zijn gesloten.